Dejan Jančić

dr sci Dejan Jančić

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | honorarno

Dejan Jančić rođen je 12.06.1976. godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao je  2000. godine i stekao zvanje diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj.  Na istom fakultetu je 2004. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Mehanizam supstitucionih reakcija Pd(II) kompleksa sa tiolima” i stekao zvanje magistra hemijskih nauka. Doktorske akademske studije iz oblasti Bromatologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne5BROMATOLOGIJA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave