Prirodno-matematički fakultet

Biografija
Biografija
Milica Jovanović rođena je 1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Danilovgradu. Tokom ovog perioda nagrađivana je za ostvarene rezultate u brojnim nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Dobitnica je diplome Luča i priznanja za učenika generacije Gimnazije "Petar I Petrović Njegoš" u 2012. godini. 
Osnovne studije biologije završila je 2015. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 9.93.
Iste godine kroz SUNBEAM program ostvaruje stipendiju za dvogodišnje magistarske studije na Univerzitetu Primorska u Sloveniji. Magistarsku tezu pod mentorstvom prof. dr Lovrenca Lipeja i komentorstvom dr Vesne Mačić odbranila je u septembru 2018. godine. 
 
Doktorsku disertaciju "Filogenija, filogeografija i distribucija vrsta Glossiphoniidae (Hirudinea) i Hydracnidia (Acari) na području sliva Skadarskog jezera", odbranila je 21. oktobra 2022. pod mentorstvom prof. dr Vladimira Pešića.
Od oktobra 2018. angažovana je kao saradnik u nastavi na Studijskom programu biologija. Učestvuje u realizaciji nastave na predmetima: Ekologija životinja, Ekologija životinja sa zoogeografijom, Ekologija biljaka, Biohemija i Organska hemija.
 
Oblast istraživanja: zoologija, ekologija, konzervaciona biologija.
 
Jezici: engleski i ruski, služi se italijanskim i slovenačkim.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.