Rajka Đoković

dr Rajka Đoković

saradnik u nastavi dr | Pravni fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKEOsnovne1ISTORIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1CRNOGORSKA KRIVIČNOPRAVNA TRADICIJA4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA4 x 20 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2CRNOGORSKA PRAVNA TRADICIJA0 x 00 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2KOMPANIJSKO PRAVO EU0 x 01 x 10 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3GRAĐANSKO DOKAZNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA0 x 01 x 10 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3FORMALNI UGOVORI0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3POSLOVNO PRAVNA KLINIKA0 x 01 x 10 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster3STEČAJNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCOPUS
Dijana Vučković, Sanja Peković, Marijana Blečić & Rajka Đoković Attitudes towards cheating behavior during assessing students᾽performance: student and teacher perspectivesInternational Journal for Educational Integrity

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati popravnog završnog ispita

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Popravni završni ispit 01. 07. 2022.

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Odlaganje popravnog završnog ispita

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Završni ispit 13. 06. 2022.

Pravne nauke (2017)-Opšta i nacionalna pravna istorija

Opšta i nacionalna istorija prava - rezultati ispita - septembar

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati kolokvijuma - OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati završnog ispita

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati popravnog kolokvijuma

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

POPRAVNI KOLOKVIJUM 26. 04. 2022.

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

Rezultati kolokvijuma

Pravne nauke (2017)-Osnovi prava EU

KOLOKVIJUM 05. 04. 2022.