Popović Mladen


Popović Mladen
Šifra: 900954
Prezime i ime: Popović Mladen
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne1VIOLONČELO I2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne2VIOLONČELO II2 x 20 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne3VIOLONČELO III2 x 10 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIOsnovne4VIOLONČELO IV2 x 10 x 00 x 0
MAGUDAČKI INSTRUMENTIOsnovne6VIOLONČELO VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor