Pomorski fakultet Kotor - Pretraga publikacija

Zbog bržeg učitavanja ove stranice preuzimaju se podaci za samo 1000 najnovijih radova

Godina UCG autori / Mentori Kategorija Autori Naziv Časopis Vol. / Issue / Br.dipl. Stranice ISSN/ISBN Link