Obavještenja za predmete - NOVINARSTVO


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Prezentacija za VIII nedelju

07.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Prezentacija za VIII nedelju

07.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Uputstvo o načinu organizacije probnog testa iz Političkog ponašanja

06.04.2020


NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Termin časa

05.04.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA

Novinarstvo u XIX vijeku

04.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Rezultati probnog testa

02.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Prva prezentacija - dodatni materijali

02.04.2020


NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Materijal

01.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Rezultati probnog testa

01.04.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Probni test

31.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Probni test

31.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Izborna participacija

30.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Uputstvo o načinu organizacije probnog testa iz Političkog marketinga

30.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Uputstvo o načinu organizacije probnog testa iz Političkog komuniciranja

30.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Uputstvo za izradu finalnog izvještaja

30.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - vježbe

25.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Materijali - predavanja

25.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Plan rada

25.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Dijaloški žanrovi

25.03.2020


NOVINARSTVO - PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)

Nova objava - 24.03.2020 19:26

24.03.2020


NOVINARSTVO - ENGLESKI JEZIK - STRUČNI IV

Nastavni materijal i probni test

24.03.2020


NOVINARSTVO - PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)

I VJEŽBA VELIKO SLOVO 24.03.2020 23:53

24.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Režim nastave iz Političkog ponašanja u vrijeme obustave rada na UCG

22.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Klasični pristupi III i IV

22.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Prezentacije za VI i VII nedelju

22.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO KOMUNICIRANJE

Režim nastave u vrijeme obustave rada na UCG

22.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Režim nastave u vrijeme obustave rada na UCG

22.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA

Tehnološki izumi u XIX vijeku

19.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Radijski žanrovi

19.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA

Novinarstvo u XVIII vijeku

13.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Prezentacije sa predavanja

13.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Vjezbe - materijali

12.03.2020


NOVINARSTVO - JAVNO MNJENJE

Otkazivanje nastave

12.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Segmentacija biraca

10.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Rezultati I testa

09.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Raspored polaganja I testa

08.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Radio- karakteristike i specifičnosti

05.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA

Prezentacije sa predavanja

05.03.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Izborna strategija

04.03.2020


NOVINARSTVO - MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Prvi test-gradivo

02.03.2020


NOVINARSTVO - NOVINARSKA ETIKA

Prvi test-gradivo

02.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA NOVINARSTVA

Začeci komunikacije

01.03.2020


NOVINARSTVO - RADIO NOVINARSTVO

Istorijski razvoj radija

01.03.2020


NOVINARSTVO - NOVINARSKA ETIKA

Obaveze tokom semestra

01.03.2020


NOVINARSTVO - MEDIJI U KRIZNIM SITUACIJAMA

Obaveze tokom semestra

01.03.2020


NOVINARSTVO - ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA

Termini odbrane seminarskih radova

28.02.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Klasični pristupi I i II

26.02.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Politički marketing i politički sistem

26.02.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKO PONAŠANJE

Obavještenje za studente po starom sistemu, 2020. godine

17.02.2020


NOVINARSTVO - POLITIČKI MARKETING

Uvodna prezentacija sa predmeta

17.02.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 8