Studijski program

Nivo studija: OSNOVNE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

• Upotrebljava i primijeni stečena znanja iz elektrotehnike, matematike i fizike za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti elektrotehničkog inženjeringa. • Razumije i tumači mogućnosti i karakteristike proizvodnje električne energije. • Definiše i razumije ulogu, karakteristike i modele sastavnih elemenata elektroenergetskih sistema u podsistemima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje električne energije, kao i da vlada metodama za proračune stanja u normalnim režimima. • Implementira stečena znanja iz projektovanja električnih instalacija niskog napona. • Implementira stečena znanja sa aspekta uloge, konstrukcije, principa rada i karakteristika električnih mašina. • Razumije i tumači osnovne principe obrade signala i automatskog upravljanja. • Razumije i analizira komponente i uređaje energetske elektronike. • Samostalno koristi odgovarajuće softverske alate za simulacije i analize rada.