Vijesti

Mediji kao dio sveobuhvatnog koncepta komunikacije – obrazovanje za demokratiju i ljudska prava

Image

Jedna od ključnih aktivnosti u okviru projekta Pripremanje budućih nastavnika u zemljama Zapadnog Balkana iz...

Najava međunarodnog naučnog skupa posvećenog stranim jezicima struke u okviru E+ projekta ReFLAME

Image

U okviru CBHE projekta ReFLAME kojim koordinira Filološki fakultet održaće se međunarodni naučni...

Opravdani zahtjev za ravnopravnošću u književnoj istoriji

Image

Šta odlikuje najbolja književna djela i ko o tome odlučuje? Kako je vjekovima utvrđivan literarni...

Onlajn predavanje prof dr. Aleksandre Batrićević na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

Image

Na poziv Studijskog programa za američku književnost i kulturu, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu,...

Svetlana Kalezić-Radonjić na Međunarodnoj naučno-umjetničkoj konferenciji u Zadru

Image

Značajna Međunarodna naučno-umjetnička konferencija Rethinking Childohood/ Nova promišljanja o...

Predstavljanje Filološkog fakulteta u Bojama jutra na TV Vijesti

Image

Dr Nataša Jovović, saradnica u nastavi, gostovala je u Bojama jutra na TV Vijesti povodom...

Učešće Filološkog fakulteta na konferenciji u Poznanju

Image

Profesorice Filološkog fakulteta doc. dr Sanja Šubarić i doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić,...

Formalizacija saradnje između Filološkog fakulteta i Njemačkog doma

Image

Direktorica Njemačkog doma (kao predstavnika Geteovog instituta u Crnoj Gori), Jelena Božović...

Obavještenja za predmete

Praktični dio ispita Metodika nastave FLE

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi junski rok

Obavještenja rukovodilaca

AUF des appels en cours

Vijeće

Sjednica Vijeća

Sjednica Vijeća