Biotehnički fakultet, 29.03.2020

Dekanka Marković: Na Biotehničkom fakultetu planiramo i snimanje video klipova za laboratorijske vježbeX

Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore nastavnici su se prilagodili novonastalim uslovima nastave, u kojima su virtuelne učionice zamijenile tradicionalnu nastavu.

Dekanka Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković navodi da je za izvjestan broj predmeta  organizovana nastava preko Zoom aplikacije, za koju su se predavači  lično pretplatili na neograničeno korišćenje.

"Predavačima su na raspolaganju i druge onlajn platforme za  video predavanja kao što je Free Conference Call (FCC aplikacija),  Skype conference i druge. Aplikacije su besplatne i imaju mogućnost instaliranja i praćenja na telefonima (android). Za organizovanje i realizaciju onlajn video predavanja predavači imaju podršku IT administrator Biotehničkog fakulteta", kazala je dekanka Marković.

Prema njenim riječima, većina nastavnika opredijelila se za postavljanje nastavnog materijala na stranicu predmeta preko veb portala www.ucg.ac.me/btf  (nastavnik – predmet – dokumenta).

"Na starijim godinama (treća, četvrta ili master studije), gdje je manji broj studenata, pojedini  predavači su se opredijelili  za pojedinačnu komunikaciju sa studentima, slanje materijala  mejlom, komunikacija preko Viber grupa i slično", navodi dekanka Marković

Fakultet, najavila je ona,  u narednom periodu planira da snimi  video klipove za laboratorijske vježbe i učini ih dostupnim studentima.   

Dekanka Marković navodi da je tokom prve nedjelje, kada je došlo do obustave nastave zbog epidemije virusa COVID 19, na većem broju predmeta bila zakazana prva provjera znanja, odnosno kolokvijum.

"Zbog novonastalih vanrednih okolnosti, izazvanim globalnom pandemijom i uvođenjem mjera  sprečavanja širenja korona virusa, okolnosti provjere znanja nisu realizovane, ali ove nedjelje se nastavlja  sa predavanjima, u izmijenjenoj formi. Nastavnici su se prema sopstvenom izboru opredijelili za različite forme izvođenja nastave", navodi dekanka Marković.

 

Medijske objave:

https://www.mladiniksica.me/dekanka-markovic-planiramo-i-snimanje-video-klipova-za-laboratorijske-vjezbe/

https://m.cdm.me/drustvo/na-biotehnickom-fakultetu-planiraju-i-snimanje-video-klipova/

https://www.portalanalitika.me/clanak/markovic-planiramo-i-snimanje-video-klipova-za-laboratorijske-vjezbe

https://www.pobjeda.me/clanak/biotehnicki-fakultet-planira-i-snimanje-klipova-za-laboratorijske-vjezbe

https://www.standard.co.me/drustvo/na-biotehnickom-fakultetu-planiraju-i-snimanje-video-klipova/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/na-biotehnickom-fakultetu-planiraju-snimanje-video-klipova-za-laboratorijske-vjezbe

https://makanje.me/clanak/1444

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 612