Medicinski fakultet, 25.12.2018

Ersin Spahić, najbolji student Medicinskog fakultetaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Ersinom Spahićem, najboljim studentom Medicinskog fakulteta (10.00) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Spahić: Velika mi je čast i ne krijem zadovoljstvo što sam proglašen za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta za studijsku 2018/19. godinu. Najbolji među najboljima! Ova nagrada predstavlja svojevrsnu krunu dosadašnjeg učenja i sticanja znanja. Potvrda da se uloženi trud i isplatio, a svakako i veliki podsticaj i motivacija za nastavak usavršavanja i postizanja još većih i boljih rezultata u svojoj oblasti.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Spahić: Medicina sama po sebi zahtijeva rad i rekao bih, besprekornu disciplinu za učenje. Na našem fakultetu su obavezna predavanja, vježbe, izrada seminarskih radova. Upravo ovakva organizacija nastave i obimnost gradiva zahtijeva da se fokusiram na svoje studentske obaveze i da naučim da dobro organizujem svoje vrijeme. Smatram da je neophodno odrediti vlastite prioritete, napraviti dobar plan i držati se istog. Ako vidite sebe u svom pozivu, ako volite svoj posao, tada ništa nije teško i rezultati rada su neminovni.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Spahić: Od studijske 2017/18. godine obavljam funkciju demonstratora iz predmeta Patološka fiziologija i laboratorijska dijagnostika. Predmet na III godini studija, koji predstavlja sponu između pretkliničkih i kliničkih nauka. Posebno zadovoljstvo predstavlja  mogućnost da mogu da pomognem mlađim kolegama, da ukažem na značaj i svrhu istog. A ne tako davno i ja sam bio u toj njihovoj poziciji i znam sa kakvim sve nedaćama I dilemama se susrijećemo. Bio sam aktivni učesnik Sabora ljekara, koji se održao u Beranama ove godine. Neizmjerno sam zahvalan organizatorima Sabora, koji su mi pružili priliku da kao student prezentujem svoj rad na temu – „Uticaj kontinuiranog mjerenja glukoze u krvi na kvalitet života osoba oboljelih od dijabetesa tip 1“.

Prošle godine, u januaru mjesecu sam bio dio tima, koji je učestvovao na međunarodnom takmičenju “International Medical Tournament 2018.” u organizaciji Medicinskog fakulteta Novosibirsk iz Rusije. Upoznao sam studente medicine iz cijelog svijeta, ostvario kontakte, razmjenjivali smo iskustva, znanja i maštanja. A naš cilj je bio isti – da radimo na sebi, da se usavršavamo i da svoja znanja i vještine primjenjujemo na najbolji mogući način.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Spahić: Nas, studente medicine vidim kao hrabre istraživače nepoznatog, oni koji slijede svoj put bez obzira koliko ih to stajalo, te velika želja za dokazivanjem i učenjem. Čitajući, učeći, sklapajući “mozaik” dotad naučenog hrlim ka učenju novog, jer u tome je bit, suština medicine.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Spahić: Medicina pruža širok dijapazon mogućnosti za dalje usavršavanje u raznim smjerovima. U našoj struci rezultati dolaze nakon više godina napornog rada, a ne brzo kroz nekoliko mjeseci što je u današnjoj globalnoj brzini teže prihvatljivo. Sebe u budućnosti vidim kao specijalistu Sudske medicine, a želja mi je da se usavršavam na prestižnim evropskim i svjetskim medicinskim centrima i da naučena znanja i vještine tamo steknuta primijenjujem u Crnoj Gori.  Jer znanje je to koje pokreće svijet!

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Spahić:Osoba mora da voli medicinu, prije svega. To je plemenit poziv, koji puno uzima od osobe, ali uvijek puno više daje. Od spašavanja ljudskih života, od zahvalnog pogleda pacijenta zaista nema ništa vrijednije i smatram da je ta činjenica sama po sebi dovoljna pozivnica. Srećno!