Fakultet političkih nauka, 10.10.2018

Održana prezentacija Evropskog društvenog istraživanja ESSOdržana prezentacija Evropskog društvenog istraživanja ESS
U okviru Otvorenih dana nauke koje organizuje Ministrarstvo nauke, u saradnji sa projektnim timom sa Fakulteta političkih nauka, na Fakultetu  je održana prezentacija Evropskog društvenog istraživanja ESS (https://www.europeansocialsurvey.org/) koje će se sprovesti u narednih nekoliko mjeseci u Crnoj Gori.
 
Prezentaciji su prisustvovali brojni predstavnici akademske, istraživačke zajednice i studenata.
 
Ukoliko ste zainteresovani za uključivanje u samo istraživanje kontaktirajte nas putem mejla nstankov42@gmail.com.
 
Projektni tim

Dokumenti