Olivera Simović

mr Olivera Simović

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Olivera (Velimira) Simović rođena je 12.11.1986. godine. Obrazovanje: Novembar 2013. - : doktorske studije, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore Magistar u turizmu, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Crne Gore, 2013,  Teza: Menadžment sportskih događaja u funkciji marketinga turističke destinacije Spec. u Turizmu, studijski program Turizam, Univerzitet Crne Gore, 2009,  Teza:Specifični resursi željeznice u funkciji marketing pozicioniranja Crne Gore Bachelor nauka u turizmu, studijski program Turizam, Fakultet za...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-popravni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-popravni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-redovni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-redovni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ISPITI / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POPRAVNI ZAVRŠNOG ISPITA - "KORONA ROK" - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POPRAVNI KOLOKVIJUMA - "KORONA ROK" / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POPRAVNI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POLAGANJE KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić