Olivera Simović

mr Olivera Simović

saradnik u nastavi | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Olivera (Velimira) Simović rođena je 12.11.1986. godine. Obrazovanje: Novembar 2013. - : doktorske studije, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore Magistar u turizmu, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerzitet Crne Gore, 2013,  Teza: Menadžment sportskih događaja u funkciji marketinga turističke destinacije Spec. u Turizmu, studijski program Turizam, Univerzitet Crne Gore, 2009,  Teza:Specifični resursi željeznice u funkciji marketing pozicioniranja Crne Gore Bachelor nauka u turizmu, studijski program Turizam, Fakultet za...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor