Olivera Simović


Olivera Simović
Šifra: 220109
Prezime i ime: Olivera Simović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

12.04.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

POLAGANJE KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


28.03.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


01.03.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

MARTOVSKI ISPITNI ROK / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


15.02.2021

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ONLINE PREDAVANJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


29.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


29.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


26.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


23.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


20.01.2021

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


29.12.2020

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


14.12.2020

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

UPUTSTVO ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA I ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


16.10.2020

Turizam i hotelijerstvo-Menadžment putničkih agencija

PRELAZAK NA NOVU MOODLE PLATFORMU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


Opširnije