Olivera Simović


Olivera Simović
Šifra: 220109
Prezime i ime: Olivera Simović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije