Olivera Simović


Olivera Simović
Šifra: 220109
Prezime i ime: Olivera Simović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1OSNOVI TURIZMA0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1EKONOMIJA ZA MENADŽERE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA GEOGRAFIJA0 x 02 x 30 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA POLITIKA I RAZVOJ0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne3MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne4UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U TURIZMU0 x 01 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5TURISTIČKE REGIJE0 x 03 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI0 x 02 x 10 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

30.06.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


16.06.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


02.06.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

TERMINI POLAGANJA ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


20.05.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


15.05.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

TERMINI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


13.05.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

EVIDENCIJA PRISUSTVA ONLINE NASTAVI - do 13.05.2020. / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


08.05.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

TERMINI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


06.05.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

EVIDENCIJA PRISUSTVA ONLINE NASTAVI - do 06.05.2020. / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


29.04.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

TERMINI POPRAVNIH KOLOKVIJUMA / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


29.04.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

EVIDENCIJA PRISUSTVA ONLINE NASTAVI - do 29.04.2020. / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


22.04.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

EVIDENCIJA PRISUSTVA ONLINE NASTAVI - do 22.04.2020. / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


16.04.2020

Turizam i hotelijerstvo-Turistička politika i razvoj

ONLINE - KOLOKVIJUM - 22.04.2020. / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić


Opširnije