PORTS

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u projektu pod nazivom „Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora”(eng. Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways, akronim: PORTS). Realizacija PORTS projekta je započela 15.03.2018. godine i trajaće do 14.03.2020. godine. Konzorcijum čini 10 institucija iz zemalja učesnica projekta (Italija, Albanija i Crna Gora). Ukupan budžet projekta je: 1 091 053.08 eura. Ovaj projekat se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020. Koordinator projekta je GE.IN.LOGISTIC iz...