MATEMATIČKI MODELI U TRANSPORTU


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispita iz predmeta Matematički modeli u transportu može: - Određivati ekstremne vrijednosti realnih funkcija pomoću Langrange-ovih množitelja. - Određivati apsolutne ekstremne vrijednosti funkcije. - Prethodno navedene metode primijeniti za rješavanje raznih optimizacionih problema u odnosu na pomorsko-transportne procese. - Definisati opšti zadatak linearnog programiranja i dati njegovu geometrijsku interpretaciju s ciljem u primjeni u optimizaciji međusobnog povezivanja lučkih i brodarskih operacija. - Definisati i prepoznati običnu diferencijalnu jednačinu i njen tip. - Primijeniti odgovarajuću metodu za rješavanje raznih diferencijalnih jednačina prvog i višeg reda - Opisati procese stanja realizacije lučkih operacija pomoću sistema linearnih diferencijalnih i/ili algebarskih jednačina.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ROMEO MEŠTROVIĆ3x1
8S
1x1
8S