MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Razlikovati resurse u sistemu pomorstva. 2. Identifikovati nove profile ljudskih resursa kao osnovnih resursa u bodarstvu. 3. Opisati obuku u brodastvu, kao i savremene zahtjeve obrazovanja u brodarstvu. 4. Definisati upraljanje resursima u pomorstvu. 5. Analizirati teorijske koncepcije ljudskog kapitala, kao i kadrovski, tehnički i komercijalni menadžment.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ŠKATARIĆ3x1
3S
1x1
3S

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ocjene

Rezultati I kolikvijuma

Rezultati kolokvijuma I iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmnetu u pomorstvu (Spec.)

Rezultati zavrsnog ispita iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadžmentu u pomorstvu (Spec.)

REzultati kolokvijuma II iz Menadzmenta pomorskih resursa na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)