GLOBALNE STRATEGIJE MARKETING LOGISTIKE


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Globalne strategije marketing logistike mogu: 1. Definisati pojam marketing logistike 2. Opisati osnovne koncepte i sistem marketing logistike 3. Opisati proces primjene integrisane marketing logistike kod lučko-transportnih usluga 4. Opisati osnovne logističke strategije 5. Opisati primjenu savremenih logističkih strategija u morskim lukama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIMO DRAŠKOVIĆ3x1
1S
1x1
1S+9P