TEHNIČKI NADZOR I KLASIFIKACIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD CVRK1x1
5B+3P
DRAŠKO KOVAČ1x1
5B+3P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ2x1
5B+3P