TEHNIČKI NADZOR I KLASIFIKACIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SEAD CVRK1x1
3B+1S+2P
DRAŠKO KOVAČ1x1
3B+1S+2P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ2x1
3B+1S+2P