TERMODINAMIKA I PRENOS TOPLOTE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x2
60B+16P
MILAN ŠEKULARAC3x1
60B+16P