POMORSKO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student nakon položenog ispitamože: - Definisati, razlikovati i uporediti morska područja u skladu sa pravom mora. - Opisati pravni status broda u pojedinim morskim područjima. - Razlikovati osnovne pojmove pomorske sigurnosti. - Klasifikovati i opisati plovne objekte. - Klasifikovati I opisati sertifikate koji svaki brod mora da posjeduje. - Opisati i analizirati inspekcijski nadzor nad brodovima. - Razlikovati prava i obaveze pomoraca iz oblasti radno pravnih odnosa. - Analizirati nacionalne i međunarodne propise iz pomorskog prava (prava mora, pomorskog upravnog prava i pomorskog radnog prava).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ2x1
58B+6P