ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Engleski jezik I mogu da: - uspješno komuniciraju u svakodnevnim situacijama, usmeno i pismeno, na engleskom jeziku u skladu sa obrađenim nastavnim programom. - ostvaruju uspješnu komunikaciju, usmeno i pismeno, na engleskom jeziku, i u poslovnom okruženju, u skladu sa obrađenim nastavnim programom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANELA PEJAKOVIĆ2x1
58B+4P
1x1
58B+4P