ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Engleski jezik II mogu da: - Prate osnovnu pomorsku literaturu na engleskom jeziku naročito u vezi sa pomorskom industrijom, brodovima I posadom; - Razumiju i komuniciraju na engleskom jeziku o osnovama pomorske industrije, brodskim aktivnostima i o brodskoj hijerarhiji, dužnostima i odgovornostima. - Uspješno komuniciraju, usmeno i pismeno, koristeći stručnu pomorsku terminologiju u skladu sa obrađenim nastavnim programom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA ĐUROVIĆ1x2
60B+8P
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ2x1
60B+8P