BRODSKE PARNE I GASNE TURBINE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodske parne i gasne turbine mogu: 1. Opišu konstrukciju i princip rada prnih I gasnih turbinskih postrojenja. 2. Analiziraju namjenu, podjelu, glavne karakteristike, termodinamičke procese i uticaj parametara na stepen 3. iskorišćenja brodskih parnih i gasnih turbina. 4. Opišu pripremu, upravljanje, otkrivanje kvara i neophodne mjere za sprečavanje oštećenja pratećih mašina i upravljačkih sistema. 5. Opišu konstrukciju i radni mehanizam brodskih parnih turbina i pratećih pomoćnih uređaja. 6. Opišu konstruciju i radni mehanizam brodskih gasnih turbina i pratećih pomoćnih uređaja. 7. Opišu pogonske karakteristike parnih i gasnih turbina, uključujući brzinu, učinak i potrošnju goriva. 8. Definišu i opišu toplotni ciklus, termičku efikasnost i toplotni balans brodskih parnih i gasnih turbina. 9. Opišu upućivanje i gašenje glavnih i pomoćnih mašina, uključujući prateće sisteme. 10. Definišu i opišu efikasan rad, nadzor, procjenu učinka i održavanje bezbjednosti turbinskog pogonskog postrojenja i pomoćnih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x1
4B+3S
1x2
4B+3S
MILAN ŠEKULARAC2x1
4B+3S
ĐORĐE NEDELJKOV3x2
4B+3S