Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Goriva, maziva i vode mogu: - Definisati vrste goriva i opisati sastav i karakteristike sirove nafte. - Opisati i analizirati osnovne procese prerade sirove nafte. - Opisati vrste tečnih i gasovitih goriva, njihov sastav i svojstva. - Opisati i analizirati proces sagorijevanja goriva. - Opisati vrste goriva za brodsku upotrebu. - Opisati sisteme goriva na brodovima. - Definisati značaj podazivanja. - Definisati vrste i svojstva maziva. - Opisati vrste maziva za brodsku upotrebu. - Opisati sisteme podmazivanja na brodovima. - Opisati primjenu vode, definišu njena fizička i hemijska svojstva i teškoće pri njenoj primjeni na brodu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA GAGIĆ1x6
54B+7P
ĐORĐE NEDELJKOV1x6
54B+7P
DANILO NIKOLIĆ2x1
54B+7P