MAŠINSKI ELEMENTI


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x2
60B+12P
JANKO JOVANOVIĆ2x1
60B+12P