Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Mašinski elementi mogu da: - Opišu primjenu različitih kriterijuma za konstruisanje mašinskih elemenata; - Opišu različite mehaničke karakteristike mašinskih materijala; - Opišu različite mašinske elemente i način njihovog funkcionisanja; - Upotrijebe odgovarajuće analitičke modele za opisivanje i predviđanje funkcionisanja različitih mašinskih elemenata; - Izvrše svođenje funkcije složenih mašinskih sistema na odgovarajuće podsisteme i potom analiziraju funkcionisanje njihovih elemenata; - Izvrše izbor odgovarajućih mašinskih elemenata za različite primjene; - Izvrše bazično konstruisanje različitih mašinskih elemenata; Upotrebe standarde tokom konstruisanja mašinskih elemenata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x1
28B+10P
JANKO JOVANOVIĆ2x1
28B+10P

Obavještenje o terminu predavanja 02.03.2020.

Obavještenje o terminu predavanja 17.02.2020.