BRODSKI PARNI KOTLOVI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x1
26B+4S+8P
1x3
26B+4S+8P
VLADAN IVANOVIĆ2x1
26B+4S+8P