BRODSKI PARNI KOTLOVI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ1x1
20B+5S+2P
1x3
20B+5S+2P
VLADAN IVANOVIĆ2x1
20B+5S+2P