Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne principe rada motora SUS; 2. Razlikuje i analizira idealne cikluse motora SUS; 3. Objasni i uporedi različite principe izmjene radne materije u motorima SUS; 4. Opiše i uporedi različite sistema stvaranja smješe u motorima SUS; 5. Objasni i analizira proces sagorijevanja u motorima SUS; 6. Objasni i analizira osnovne pokazatelje rada motora SUS; 7. Razlikuje i objasni glavne djelove motora SUS; 8. Klasifikuje i objasni glavne procedure održavanja motora SUS.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO NIKOLIĆ2x1
4B+6S+4P
SEAD CVRK1x1
4B+6S+4P
1x1
4B+6S+4P
ĐORĐE NEDELJKOV3x1
4B+6S+4P