Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne principe rada motora SUS; 2. Razlikuje i analizira idealne cikluse motora SUS; 3. Objasni i uporedi različite principe izmjene radne materije u motorima SUS; 4. Opiše i uporedi različite sistema stvaranja smješe u motorima SUS; 5. Objasni i analizira proces sagorijevanja u motorima SUS; 6. Objasni i analizira osnovne pokazatelje rada motora SUS; 7. Razlikuje i objasni glavne djelove motora SUS; 8. Klasifikuje i objasni glavne procedure održavanja motora SUS.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija