MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA DRAGANIĆ1x1
1P
IRENA OROVIĆ3x1
1P