PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x1
9B+2S
LAZO VUJOVIĆ2x1
9B+2S