PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Priprema i upravljanje postrojenjem mogu da: - temeljno poznaju principe držanja straže u mašinskom prostoru; - sigurno postupaju u slučaju nužde; - preduzimaju mjere predostrožnosti tokom držanja straže i neposredne aktivnosti koje treba preduzeti; - poznaju rad svih internih komunikacionih sistema na brodu; - znaju startovati i zaustaviti pomoćne mašine i sa njima povezane sisteme; - poznaju operativne granice pogonskih postrojenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐE NEDELJKOV1x2
14B+3S+1P
SEAD CVRK2x1
14B+3S+1P
1x2
14B+3S+1P