PRIPREMANJE I UPRAVLJANJE POSTROJENJEM


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x2
15B+10S+7P
LAZO VUJOVIĆ2x1
15B+10S+7P