Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka slušanja ovog predemta, studenti će biti u mogućnosti: - Razlikovati osobine materijala. - Obavljati nezavisno testiranje svojstava materijala i interpretirati ih. - Razlikovati postupke i parametre zavarivanja u zavisnosti od zavarivanog materijala. - Odabrati postupke termičkog tretmana materijala u zavisnosti od zahtijevanih osobina. - Identifikovati uzroke korozije i adekvatnu zaštitu materijala od korozivnih efekata. - Definisati elemente tehnologije obrade rezanjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ĐORĐE NEDELJKOV1x1
11B+5P
MARKO MUMOVIĆ1x1
11B+5P
1x2
11B+5P
MILETA JANJIĆ2x1
11B+5P

Obavještenje

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Evidencija osvojenih poena u toku semestra

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati I kolokvijuma