TERMODINAMIKA I PRENOS TOPLOTE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Termodinamika i prenos toplote mogu da: - Razumiju i znaju da opišu osnovne termodinamičke pojmove i veličine; - Pravilno interpretiraju toplotnu energiju kao pojam; - Pravilno interpretiraju Termodinamički sistem kao pojam; - Razumiju razmjenu energije između djelova sistema; - Razumiju mehanizme prenosa toplote; - Razumiju suštinu pare i realnih gasova; - Razumiju pojam idealnih gasova; - Opišu termodinamičke procese; - Opišu i razumiju transformaciju toplote u rad i obrnuto.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
14B+11P
IGOR VUŠANOVIĆ3x1
14B+11P