Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Sticanje teorijskih znanja o strukturi i funkcionisanju mjerila i indikatora električnih veličina; - Sticanje praktičnih znanja i vještina o upotrebi elektronskih mjerila kao i održavanju i popravkama mjerila i indikatora električnih veličina; - Sticanje teorijskih znanja o strukturi i funkcionisanju mjerila, indikatora i senzora neelektričnih veličina kao načinu povezivanja senzora sa PC-ima i PLC-ima; - Sticanje praktičnih znanja i vještina o održavanju i popravkama mjerila, senzora i indikatora neelektričnih veličina, kao i njihovih veza sa PC-ima i PLC-ima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x3
34B+12S+5P
VERA KAPETANOVIĆ1x3
34B+12S+5P
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
34B+12S+5P
TATIJANA DLABAČ2x1
34B+12S+5P

PE BM Materijali za predavanja i vježbe

Konsultacije iz predmeta Brodska mjerenja (PE)- 18.02.2019 11:54