TEHNIČKI NADZOR I KLASIFIKACIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
2B+2P
SEAD CVRK2x1
2B+2P