TEHNIČKI NADZOR I KLASIFIKACIJA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŠKO KOVAČ2x1
5B+1S+1P
ŠPIRO IVOŠEVIĆ2x1
5B+1S+1P