Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodski masinski kompleks (6 ECTS) mogu: - opisati princip rada glavnih i pomoćnih motora; - definisati načine upravljanja glavnim i pomoćnim mašinama; - opisati način proizvodnje i distribucije električne energije na brodu; - definisati opremu broda kao i postupak upotrebe iste; - opisati načine komunikacije na brodu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x2
14B+10P
LAZO VUJOVIĆ3x1
14B+10P

Najava gostujućeg online predavanja

Moodle portal