Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodski masinski kompleks (6 ECTS) mogu: - opisati princip rada glavnih i pomoćnih motora; - definisati načine upravljanja glavnim i pomoćnim mašinama; - opisati način proizvodnje i distribucije električne energije na brodu; - definisati opremu broda kao i postupak upotrebe iste; - opisati načine komunikacije na brodu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija