Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita iz predmeta Brodski masinski kompleks (6 ECTS) mogu: - opisati princip rada glavnih i pomoćnih motora; - definisati načine upravljanja glavnim i pomoćnim mašinama; - opisati način proizvodnje i distribucije električne energije na brodu; - definisati opremu broda kao i postupak upotrebe iste; - opisati načine komunikacije na brodu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ1x1
17B
MIROSLAV VUKIĆEVIĆ1x2
20B+20P
ĐORĐE NEDELJKOV1x3
37B+20P
LAZO VUJOVIĆ3x1
37B+20P

Najava gostujućeg online predavanja

Moodle portal