Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Komunicira na temu slaganja tereta, pakovanja tereta. Da opiše opremu koja se koristi za slaganje tereta i da primijeni svoje znanje u pismenom diskursu vezanom za prijavu i opis štete. • Ovlada terminologijom vezanom za vrste tereta kao i da prepozna vrste kontejnerskog prevoza. • Napiše odštetni zahtjev i interpretira podatke o planu slaganja tereta. • Savlada kondicionale i prepozna gramatička sredstva koja se odnose na moguće i hipotetičke situacije. • Usmeno i pismeno izvijesti o obimu štete i nastalim okolnostima nakon nezgode.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA ĐUROVIĆ1x1
16B+4S+2P
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ2x1
16B+4S+2P

Rezultati

Rezultati II kolokvijuma

II KOLOKVIJUM

Rezultati I Kolokvijuma iz Engleskog jezika III

Rezultati kolokvijuma II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici

 Kolokvijum II iz Engleskog jezika III na Pomorskoj elektrotehnici