ENGLESKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit , biće u mogućnosti da: 1. Ostvaruje usmenu i pismenu komunikaciju u vezi brodskim sistemima, naročito sistemom goriva, podmazivanja i pomoćnih uređaja. 2. Poznaje stručnu terminologiju u vezi sa obrađenim sistemima, osnovnim alatima i rukovanjem. 3. Uspješno prati stručnu literaturu na engleskom jeziku. 4. Koristi osnovne forme pisane komunikacije na stručnom engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORICA ĐUROVIĆ1x1
12B+4S+8P
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ2x1
12B+4S+8P