MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da studenti nakon položenog ispita mogu: - Definisati osnovne koncepte vremensko-frekvencijske analize signala. Analizirati predstavljanje signala u transformacionim domenima i analizirati i opisati odabiranje signala; - Definisati principe obrade i prenosa audio signala. Razlikovati i opisati kompresije audio signala; - Razlikovati transformacione domene kod slike, kao i kolorne modele. Opisati filtriranje digitalne slike – u prostornom i u frekvencijskom domenu. Razlikovati kompresije slike (analizirati i opisati JPEG kompresiju); - Definisati osnovne koncepte digitalnog watermark-inga. Opisati aditivno i multiplikativno umetanje watermark-a. Opisati detekciju watermark-a; - Definisati i opisati šeme odabiranja kod digitalnog videa, kao i prostorno i vremensko odabiranje video signala. Opisati i analizirati algoritme za procjenu kretanja u video sekvencama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ3x1
3B+5S+2P
ĐORĐE STANKOVIĆ1x1
3B+5S+2P