POSLOVNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše i objasni društveni sistem, pravni sistem i pravni poredak; 2. Razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; 3. Definiše i objasni osnovne institute građanskog, stvarnog, obligacionog i privrednog prava; 4. Definiše i objasni pojedine oblike privrednih društava; 5. Razlikuje pojedine oblike privrednih društava i uporedi njihove prednosti i nedostatke; 5. Uporedi i razlikuje ugovore koji se zaključuju prilikom poslovanja; 6. Tumači posljedice skalapnja nepovoljnih ugovora; 7. Primijeni stečena znanja u pomorstvu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ3x1
60B+2P
2x2
60B+2P