Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: 1. opišu savremene tehnologije prevoza i rukovanja teretom u pomorskom transportu; 2. opišu savremene trendove koji karakterišu obim i strukturu tereta prevezenih morem i nosive kapacitete trgovačke flote; 3. analiziraju savremene prevozne i prekrcajne tehnologije za tečne terete, rasute terete, generalne terete, brzopokvarljive terete, kao i prevoz automobila morem u pomorskom transportu; 4. definišu i primijene u praksi sistem pomorske kontenerizacije u odnosu na kontenerski park, kontenerske luke i kontenersku flotu; 5. postave jednostavan model za operativne procese kontenerske flote u pomorskom transportu; 6. opišu i primijene u praksi sve operativne manipulacije kontenerskih terminala u odnosu na njihov tip, strukturu i intermodalnost; 7. opišu i definišu operativne procese pomorsko-transportne logistike u odnosu na postojeće i buduće trendove razvoja; 8. opišu i definišu logističke sisteme, pomorsko-transportnu logistiku i supply chain; 9. opišu i definišu tipove logističkih sistema kao i logistički model integracije; 10. definišu pomorsko-transportne logističke mreže hub-and-spoke servisa, poin-to-point servisa, pendulum servisa, RW servisa; 11. opišu globalno pomorsko-transportni sistem i logističku integraciju u kontenerskom brodarstvu; 12. primjenjuju metodologiju modeliranja na izbor optimalnog broda u linijskom servisu na transportnim mrežama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ3x1
39B+3S+2P
2x1
39B+3S+2P