Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ROMEO MEŠTROVIĆ1.5x1
4B+2P
.5x1
4B+2P
BRANISLAV DRAGOVIĆ1.5x1
4B+2P
.5x1
4B+2P