Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ3x1
8B+2S+2P
1x1
8B+2S+2P