UPRAVLJANJE LUKAMA NAUTIČKOG TURIZMA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN KOVAČEVIĆ2x1
2B
2x1
2B