POMORSKI ENGLESKI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ2x1
13B
2x1
13B