METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA DLABAČ1x1
15B
1x1
15B
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ1x1
15B
1x1
15B