POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ2x1
5B+1S+2P
2x1
5B+1S+2P