POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEVAN KORDIĆ2x1
14B
2x1
14B