BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA II


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 0+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZO VUJOVIĆ