Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opišu i analiziraju funkcionalne šeme brodskih prekrcajnih sredstava (lučkih portalnih dizalica, lučkih mobilnih dizalica, pretovarnih mostova, transportera, viljuškara, itd.), - opišu i analiziraju mehanizme brodskih prekrcajnih sredstava (mehanizma za kretanje, okretanje, dizanje i promjenu dohvata strijele), - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke brodskih prekrcajnih sredstava, - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretnog brodskog prekrcajnog sredstva, opišu pismenim i usmenim putem osobine i način funkcionisanja istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog završnog ispita

Nova informacija - VAŽNO

Nova satnica za popravni završni ispit

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Odbrane seminarskih radova i popravni II kolokvijum