BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - opišu i analiziraju funkcionalne šeme brodskih prekrcajnih sredstava (lučkih portalnih dizalica, lučkih mobilnih dizalica, pretovarnih mostova, transportera, viljuškara, itd.), - opišu i analiziraju mehanizme brodskih prekrcajnih sredstava (mehanizma za kretanje, okretanje, dizanje i promjenu dohvata strijele), - Razlikuju i uporede uzajamne prednosti i nedostatke brodskih prekrcajnih sredstava, - Uz pomoć interneta i analiziranja konkretnog brodskog prekrcajnog sredstva, opišu pismenim i usmenim putem osobine i način funkcionisanja istog.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD BURIĆ

Rezultati popravnog završnog ispita

Nova informacija - VAŽNO

Nova satnica za popravni završni ispit

Rezultati završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Odbrane seminarskih radova i popravni II kolokvijum