BRODOMAŠINSKI SIMULATOR I PLOVIDBA I


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZO VUJOVIĆ3x1
1S+13P