SISTEMI ZA KOMPRIMOVANO SNIMANJE PODATAKA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, studenti će biti u mogućnosti da: - Obrazloži razliku između koncencionalnih i sistema sa komprimovanim snimanjem podataka: prednosti i nedostaci jednih i drugih - Razumije način primjene komprimovanog snimanja u različitim tehničkim sistemima na brodu: radari, senzori, audio i video sistemi, komunikacioni sistemi - Objasni pojam mjerne matrice i rijetkosti signala u tranformacionom domenu. - Objasni način uklanjanja smetnji primjenom komprimovanih mjerenja - Definiše model procesa komprimovanog očitavanja za veličine mjerene u brodskim sistemima - Poznaje standardne optimizacionih algoritama za rekonstrukciju kompletne informacije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ