METODOLOGIJA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA DLABAČ1x1
29B+3P
1x1
29B+3P
MILENA DŽEVERDANOVIĆ PEJOVIĆ1x1
29B+3P
1x1
29B+3P